ขายลำโพง AR3

(1/1)

AS:
ขายลำโพง AR3 สไตล์วินเทจ

ข้อแตกต่างระหว่าง AR3 กับ AR3a หลักๆ ก็คือ

- AR3 เกิดก่อนเป็นยุคบุกเบิก ส่วนAR3a อยู่ในยุคคอมเมอร์เชียล
- AR3 ยังอยู่ภายใต้การดูแลของเอ็ดการ์ วิลเชอร์ ผู้ให้กำเนิดAR ส่วน AR3a เอ็ดการ์ให้รอย อลิสันเป็นคนดูแลโรงงานแทน
- AR3 ใช้วูฟเฟอร์ขอบผ้า ส่วน3a เป็นขอบโฟม
- AR3 ใช้แม่เหล็กอะนิลโก้ ส่วน3aเป็นเฟอร์ไรท์
- AR3 มีจำนวนน้อย AR3a มีจำนวนเยอะมากราคา 22500 บาท
สนใจโทร..0812744208

AS:
ขายลำโพง AR3 สไตล์วินเทจ

ข้อแตกต่างระหว่าง AR3 กับ AR3a หลักๆ ก็คือ

- AR3 เกิดก่อนเป็นยุคบุกเบิก ส่วนAR3a อยู่ในยุคคอมเมอร์เชียล
- AR3 ยังอยู่ภายใต้การดูแลของเอ็ดการ์ วิลเชอร์ ผู้ให้กำเนิดAR ส่วน AR3a เอ็ดการ์ให้รอย อลิสันเป็นคนดูแลโรงงานแทน
- AR3 ใช้วูฟเฟอร์ขอบผ้า ส่วน3a เป็นขอบโฟม
- AR3 ใช้แม่เหล็กอะนิลโก้ ส่วน3aเป็นเฟอร์ไรท์
- AR3 มีจำนวนน้อย AR3a มีจำนวนเยอะมากราคา 22500 บาท
สนใจโทร..0812744208

AS:
Quote from: AS on 27 August, 2012, 03:51:53 PM

ขายลำโพง AR3 สไตล์วินเทจ

ข้อแตกต่างระหว่าง AR3 กับ AR3a หลักๆ ก็คือ

- AR3 เกิดก่อนเป็นยุคบุกเบิก ส่วนAR3a อยู่ในยุคคอมเมอร์เชียล
- AR3 ยังอยู่ภายใต้การดูแลของเอ็ดการ์ วิลเชอร์ ผู้ให้กำเนิดAR ส่วน AR3a เอ็ดการ์ให้รอย อลิสันเป็นคนดูแลโรงงานแทน
- AR3 ใช้วูฟเฟอร์ขอบผ้า ส่วน3a เป็นขอบโฟม
- AR3 ใช้แม่เหล็กอะนิลโก้ ส่วน3aเป็นเฟอร์ไรท์
- AR3 มีจำนวนน้อย AR3a มีจำนวนเยอะมากราคา 22500 บาท
สนใจโทร..0812744208

AS:
ขายลำโพง AR3 สไตล์วินเทจ

ข้อแตกต่างระหว่าง AR3 กับ AR3a หลักๆ ก็คือ

- AR3 เกิดก่อนเป็นยุคบุกเบิก ส่วนAR3a อยู่ในยุคคอมเมอร์เชียล
- AR3 ยังอยู่ภายใต้การดูแลของเอ็ดการ์ วิลเชอร์ ผู้ให้กำเนิดAR ส่วน AR3a เอ็ดการ์ให้รอย อลิสันเป็นคนดูแลโรงงานแทน
- AR3 ใช้วูฟเฟอร์ขอบผ้า ส่วน3a เป็นขอบโฟม
- AR3 ใช้แม่เหล็กอะนิลโก้ ส่วน3aเป็นเฟอร์ไรท์
- AR3 มีจำนวนน้อย AR3a มีจำนวนเยอะมากราคา 22500 บาท
สนใจโทร..0812744208

AS:
Quote from: AS on 27 August, 2012, 03:50:57 PM

ขายลำโพง AR3 สไตล์วินเทจ

ข้อแตกต่างระหว่าง AR3 กับ AR3a หลักๆ ก็คือ

- AR3 เกิดก่อนเป็นยุคบุกเบิก ส่วนAR3a อยู่ในยุคคอมเมอร์เชียล
- AR3 ยังอยู่ภายใต้การดูแลของเอ็ดการ์ วิลเชอร์ ผู้ให้กำเนิดAR ส่วน AR3a เอ็ดการ์ให้รอย อลิสันเป็นคนดูแลโรงงานแทน
- AR3 ใช้วูฟเฟอร์ขอบผ้า ส่วน3a เป็นขอบโฟม
- AR3 ใช้แม่เหล็กอะนิลโก้ ส่วน3aเป็นเฟอร์ไรท์
- AR3 มีจำนวนน้อย AR3a มีจำนวนเยอะมากราคา 22500 บาท
สนใจโทร..0812744208

Navigation

[0] Message Index

https://www.facebook.com/groups/1576172582695369/